İptal ve İade Koşulları

Bilgi ve veri güvenliğinize önem veriyoruz. Şuan ülkemizde yer alan en önemli veri güvenliği teknolojilerini web sitemizde barındırıyoruz.

MADDE 1 :

1/A - Konaklama ücretinin tam iadesi için, iptal işlemi giriş tarihinden tam 48 saat önce yapılmalıdır. Örneğin, giriş cuma günüyse o hafta çarşamba günü giriş saatinden önce iptal edilmelidir.

1/B - Müşteri dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Sahilkamp bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

1/C - Müşteri bu konaklama rezervasyonu sözleşmesini, kredi kartı, havale veya EFT, ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, sahilkampistanbul.com veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu konaklama rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

1/D - Müşteri bu konaklama rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen Sahilkamp hakkında her türlü bilgiyi gerek Sahilkamp'a ait web adreslerinden Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Sahil kamp müşteriyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatma hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.

1/E - İptal edilmeksizin kampa giriş yapılmaması halinde konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle Sahilkamp’a geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.

1/F - Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada fark doğar ise Sahil Kampa giriş anında tahsil edilir.

1/G - Erken rezervasyon dönemi içerisinde madde 3.G'de yazılı olan süreli geçerli olmayıp; iptal, değişiklik ve devir halleri sadece mücbir(raporlu ölüm, hastalık ve kaza) sebebi bulunan müşterilere uygulanmaktadır.

1/H - Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50'i,bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 5 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Alınmış olan hizmet kampanya dahilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.

1/I - Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.

1/L - Müşteri tarafından talep edilen tarih, oda tipi değişiklik işlemlerinde; gerçekleştirilen her işlem için hizmet bedeli tahsil edile bilinir.

1/M - Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili otel onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı Sahilkamp’ın inisiyatifindedir.

1/N - Müşteri Konaklama alanıyla ilgili tüm memnunsuzluklarını öncelikle Sahilkamp’a bildirmek zorundadır anlaşma olmaması durumunda akabinde açacağı dava ve yapacağı şikayetlerde Sahilkamp’ı karşı taraf olarak göstermek durumundadır.

MADDE 2 : SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

2/A - Sözleşme bedeli KDV dahil … TL'dir. Müşteri bu sözleşme bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

2/B - Bu belge ile Sahilkamp'a yukarıda numarası yazılı kredi kartımdan aldığım ve/veya alacağım mal ve hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

2/C - Temerrüt faiz oranı yıllık %19'dur.

2/D - Bu belge ile Sahilkamp’ı aldığım/alacağım mal ve hizmetler için rezervasyon esnasında alınan kredi kartımla tahsil etmeye yetkili kılıyorum.

2/E - Ödeme detayları maddesinde belirtilen bu rezervasyon kampanyalı üründür.

2/F - Toplam 6 ana maddeden oluşan bu sözleşmede ki doğabilecek taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için, İstanbul Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

Rezervasyon
whatsapp