Hizmet Sözleşmesi

Bilgi ve veri güvenliğinize önem veriyoruz. Şuan ülkemizde yer alan en önemli veri güvenliği teknolojilerini web sitemizde barındırıyoruz.

MADDE 1 : TARAFLAR

Bir taraftan adresinde ikamet eden Sahilköy Turizm İnşaat Ticaret LTD. ŞTİ (Kısaca “Sahilkamp” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ................................... adresinde ikamet eden ……….. ………. (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen konularda tamanlamıyla anlaşmaya varılmıştır.

MADDE 2 : KONU

İş bu sözleşme müşterinin, Sahilkamp vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesindeki Otel Rezervasyonunu ve İndirim aldığı ve/veya alabileceği hizmetleri içerir.

MADDE 3 : UYGULAMA

3/A - Konaklama ././.. ile .../../... tarihleri arasında olacaktır.Konaklayacak kişilerin isimleri .... ... , ... ...., dır.

3/B - Müşteri, ....... isimli tesiste, ..... oda tipinde, .... yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır.

3/C - Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır ve bu tarihler haricinde tesis musait ise konaklama için Sahilkamp uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.

3/D - Sahilkamp, Müşterinin konaklama tesisindeki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.

3/E - Müşterinin konaklama alanına giriş saati 14.00’dır. konaklama alanından çıkışı en son saat öğlen 12.00 dır.

3/F - Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Sahilkamp'ın sözleşmede imzası bulunan müşteri(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar yada hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rüku hakkı saklıdır.

3/G - Müşteri hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde malı ve hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının varolduğunu ve cayma bildirimlerinin Sahilkamp’a ulaşması tarihinden itibaren malı veya hizmeti iade hakkı vardır. Erken rezervasyon - Yılbaşı - Bayram - Sömestre vb. gibi kampanyalı ürünlerde alınan ürünün, iadesi hakkındaki durum bu maddedeki yazılı olan hakları bağlamamaktadır.

MADDE 4 : SÜRE VE FESİH

4/A - Müşteri rezervasyon yaptırdığı tarihten tam 7 gün sonrasına kadar aldığı ürünü istediği kişiye iptal ve devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile sorumludur. Müşteri, tüm iplal ve devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel Sahil Kamp’a sunmakla yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dâhilinde bir ürün ise bu madde geçerli değildir.

4/B - Müşteri ön ödemesini yaptığını rezervasyonla ilgili istediği değişikliği 8 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece iş bu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.

4/C - Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten 8 ile 15 gün arasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedelin %35'i cayma tazminatı olarak kesilir. Rezervasyon yaptırdığı tarihten 16. gün ve sonrasında iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedel iadesi yapılmaz.

4/D - Müşterinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Sahilkamp Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteriye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4/E - Müşteri, otel rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilden sorumludur.

4/F - Müşteri rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri hallerinde Rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir.

4/G - Sahilkamp gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıc tarihinden 7 gün , özel gün ve/veya dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştiribilir ve iptaledebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşteri tazminat hakkı doğmaz.

Rezervasyon